Door omstandigheden gebeurt het soms dat je de rest van het seizoen niet meer kan komen trainen, of dat je die langverwachte stage er toch niet bij kan zijn.  Wat dan met het lidgeld of inschrijvingsgeld?

In principe betalen we geen lidgeld of inschrijvingsgeld terug.  Maar omdat we begrijpen dat sporten niet goedkoop is, hebben we toch een terugbetalingsregeling uitgewerkt.

Administratieve kost

Bij het terugvragen van het lidgeld, vragen we een administratieve kost van 50€.  Deze kost dient om gemaakte kosten die we zelf niet meer kunnen terugkrijgen te vergoeden, zoals inschrijving bij de VHL, competitie-inschrijving, enz.  Daarnaast dient ze ook om uitschrijvingen halverwege het seizoen te ontraden.

Voor terugbetaling van stages, bedraagt de administratieve kost 25€.

Deze administratieve vergoeding laten we vallen wanneer het gaat om een blessure of ziekte, mits voorlegging van een doktersattest.  Of wanneer een schoolactiviteit deelname verhindert: ook dan vragen we een bewijs.  Dit geldt zowel voor stages als lidgeld.

Terugbetaling lidgeld

Wanneer maximaal 2 aan trainingen werd deelgenomen, betalen we een volledig seizoen terug.  Vanaf 3 trainingen tot de start van de tweede seizoenshelft betalen we 50% van het inschrijvingsgeld terug.  Wanneer getraind werd in de tweede seizoenshelft (of wintertrainingen na nieuwjaar), kan het lidgeld niet meer worden teruggevraagd.

Terugbetaling inschrijvingsgeld stages

Inschrijvingsgeld voor stages kan enkel worden teruggevraagd voor de start van de stage.  Wanneer wordt deelgenomen, kan geen inschrijvingsgeld worden teruggevraagd.

Hoe lidgeld terugkrijgen?

Voor terugbetaling van lidgeld of inschrijvingsgeld van stages, stuur je een mailtje naar info@hockeyclubbeveren.be, met daarin voor wie en waarom je het inschrijvings- of lidgeld terugvraagt.  Voeg ook je rekeningnummer toe en eventueel een doktersattest of ander bewijsstuk.